top of page

Historie

 

Eind 19e eeuw werd een begin gemaakt met het subsidiëren van het bijzonder onderwijs. De financiële gelijkstelling tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs heeft nog tot 1917 geduurd. Deze gelijkstelling heeft ertoe bijgedragen dat in 1918 de eerste katholieke school werd gesticht. Het onderwijs werd gegeven door de zuster van het Allerheiligste Hart van Jezus uit Moerdijk. Bij de Heilig Hartschool kwam een zusterhuis met de naam 'Sint Cornelis gesticht', naar de naam van de financier Cornelis Trompetter. 

Het zusterhuis is in de begin jaren zestig van de vorige eeuw gesloten vanwege de afname van het aantal roepingen van zusters.

In het eerste lustrum van de eenentwintigste eeuw werden het zusterhuis en de Heilig Hartschool gesloopt en kwam er een nieuw gebouw met de naam 'Kloosterhof'. Op de bovenste verdieping van dit gebouw bevindt zich het SintJansmuseumKloosterhof.  

    

Zusterhuis.jpg
DSCF7370.JPG
bottom of page